PKN
Protestantse Gemeente te Halsteren / Nieuw Vossemeer
 
40DAGENTIJD 40DAGENTIJD


Thema van de 40dagentijd: Sta op!

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die leden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijke weg.
Sta op! Daarom komen we samen in actie, bieden we hoop en doen we recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.
Op 23 februari stellen we de 40 dagen kalender ter beschikking. Een dagelijkse Bijbeltekst , recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin.

                      

Op 23 februari worden ook de spaardoosjes uitgedeeld. De opbrengst is bestemd voor Onderwijs aan kansarme kinderen in India.
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we ook voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.
Als hulpmiddel bij het sparen stellen we ook een kaart met“vastensuggesties” ter beschikking. In de dienst van Pasen halen we de (hopelijk goed gevulde) doosjes weer op.

Op 1 maart is de 40 dagen collecte bestemd voor “De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten”
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de “storytellingmethode”: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen

Doet U mee? Kom in beweging. Sta op!
Namens de ZWO commissie,
Bas den Hollander

 
terug
 
 

Handwerkclub
datum en tijdstip 27-02-2020 om 14.00 uur
meer details

Ouderensoos
datum en tijdstip 03-03-2020 om 14.00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 07-03-2020 om 11.00 uur
meer details

Handwerkclub
datum en tijdstip 12-03-2020 om 14.00 uur
meer details

Ouderensoos
datum en tijdstip 17-03-2020 om 13.45 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 17-03-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Halsteren
datum en tijdstip 18-03-2020 om 10.30 uur
meer details

Handwerkclub
datum en tijdstip 26-03-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Berichten voor de website?
Laat het ons weten! e-mail naar:
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.