PKN
Protestantse Gemeente te Halsteren / Nieuw Vossemeer
 
Gemeentenieuws Gemeentenieuws
Bij de diensten.
Zondag 23 februari. In beide kerken is er dienst. Na afloop van deze dienst zal Martin Vooijs (één van de voorzitters van de kerkenraad) verdere toelichting geven op het traject van Toekomst en Vernieuwing. Het zal daarbij gaan om concrete stappen die zullen worden gezet. Aan de dienst in de St. Martinuskerk zal de cantorij o.l.v. mw. Annemiek Vogels meewerken.
Er wordt gelezen uit Exodus 22 : 20 – 26 en uit de Bergrede, Mattheus
5 : 33 – 48. Het hart van Thora (Lev. 19 : 2, ‘Wees heilig, want Ik de Heer, jullie God, ben heilig’) komt nu in het hart van de Bergrede terug. (Mat. 5 : 48. ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’) Een onhaalbaar ideaal, gedoemd om te mislukken? Of een gebaande weg die ons draagt en leidt als wij hem betreden? Het zal niet verbazen dat het alles uitmaakt wie dit appèl op ons doet.

Woensdag 26 februari is het Aswoensdag. Wij hebben deze dag geen dienst, maar de rooms katholieke kerk wel (en hier en daar ook protestantse gemeenten). Waarbij traditioneel uit Matheus 6 wordt gelezen. Daarin de drieslag: geven, bidden, vasten. Dat zet de toon voor de 40-dagentijd. Daarbij wordt Lied 537 gezongen. Over inkeer en omkeer omwille van het doen van gerechtigheid en barmhartigheid. De liturgische kleur wisselt van groen naar paars. Ook het glorialied klinkt eerst weer in de Paasnacht.
In veel opzichten een tijd van versobering. De PKN heeft een 40-dagentijdkalender uitgegeven. Met tips en informatie voor elke dag.

Zondag 1 maart. De eerste zondag in de 40-dagentijd. Er is dienst in beide kerken. Ook voor deze zondag is de evangelielezing traditioneel: Mattheüs 4 : 1 – 11.
Kerk in Actie voert in deze 40-dagentijd het thema: ‘sta op’. Omdat Jezus Christus uit de doden is opgestaan roept Hij ons toe ook op te staan tegen krachten die het leven verzieken.
O.a. het werk van ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) maakt dit woord van Jezus concreet.
Bas den Hollander zal in beide diensten met woord en beeld een presentatie geven over het project ‘Brabant voor Moldavië’ wat ook door onze ZWO wordt gesteund. Dat past goed op deze eerste zondag van de 40-dagentijd.

Kindernevendienst en kinderoppasdienst.
De KND gaat weer volgens schema: op de eerste en derde zondag van de maand in Nieuw Vossemeer en op de tweede en vierde zondag van de maand in Halsteren, zodat er wekelijks KND is in onze gemeente. Dat betekent dus dat er 23 februari in Halsteren KND en kinderoppas dienst is en 1 maart in Nieuw Vossemeer.
In Halsteren is overigens elke zondag oppas voor de allerjongsten.

Uit de gemeente.
Mw. Nel den Hollander- Bockstart verblijft in het Bravis zkh. (Locatie BoZ). Vanwege haar longaandoening komt een nu opgelopen longsteking hard aan.
Anderen kennen zorgen of hebben thuis te kampen met ziekte. Goed om te horen dat er, ook vanuit de gemeente, oprechte aandacht naar hen uitgaat. We wensen allen de zegen van God en liefde van mensen toe.

Jarigen.
Dhr. J.M. Schipper (23 feb.)
Mw. J. de Jonge – Vugteveen (24 feb)
Mw. E. van Tuijl (24 feb.)
Mw. D.A. Schipper – van Kempen (4 mrt)
Allen van harte gefeliciteerd

Tenslotte.
Vanuit onze gemeente ontvingen Karin en ik blijken van medeleven na het overlijden van de vader van Karin. Dat medeleven deed ons goed. Hartelijk dank daarvoor.
Dat we allen met moed en vertrouwen op weg zullen gaan naar het vieren van Pasen!

Een hartelijke groet,
Ds. Henk van het Maalpad.

Trappen in de toren van de St. Martinuskerk.
Onze kerk heeft een mooie toren met daarin een carillon dat zich elk kwartier laat horen.
En soms komt de beiaardier om op het carillon een concert te geven.
Dat is geen eenvoudige zaak omdat de toegang tot de beiaard niet eenvoudig is: eerst een stenen trap, en dan via 2 lange ladders naar boven klimmen. Niet elke beiaardier is daartoe in staat. Daarom is enige jaren geleden het plan opgevat om de ladders te vervangen door vaste trappen: zo wordt de toegang verbeterd, de veiligheid verhoogd en wordt ook voor het onderhouden van de binnenzijde van de toren een betere voorziening aangebracht. Bovendien schept dat de mogelijkheid om (onder geleide) met kleine groepjes bezoekers de beiaard te bezoeken.
Toen de plannen klaar waren zijn we, samen met de Heemkundekring Halchterth, op zoek gegaan naar financiering van dit project. Dat is, dankzij bijdragen van de Gemeente Bergen op Zoom, de Rabobank Zuidwest Brabant, de Maatschappij van Welstand, het Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden en een bijdrage vanuit onze gemeente (wij zijn eigenaar van de toren, de Gemeente Bergen op Zoom beheert het carillon en het uurwerk) in zoverre gelukt dat er fondsen beschikbaar zijn voor de trappen.
De ruimte van de beiaardier wordt in een latere fase (als we aanvullende financiering hebben gevonden) aangepast.
Momenteel worden de trappen aangebracht. Voorbereidingen worden getroffen om op zaterdag 4 april a.s. (tijdens ‘open kerk’) de trappen officieel in gebruik te nemen. Daarover later meer.

 
terug
 
 

Handwerkclub
datum en tijdstip 27-02-2020 om 14.00 uur
meer details

Ouderensoos
datum en tijdstip 03-03-2020 om 14.00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 07-03-2020 om 11.00 uur
meer details

Handwerkclub
datum en tijdstip 12-03-2020 om 14.00 uur
meer details

Ouderensoos
datum en tijdstip 17-03-2020 om 13.45 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 17-03-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Halsteren
datum en tijdstip 18-03-2020 om 10.30 uur
meer details

Handwerkclub
datum en tijdstip 26-03-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Berichten voor de website?
Laat het ons weten! e-mail naar:
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.