PKN
Protestantse Gemeente te Halsteren / Nieuw Vossemeer
 
Gemeentenieuws Gemeentenieuws
Op bezoek in het kerkje.
Tijdens de maanden juli en augustus is het de bedoeling dat ik op de  woensdagavonden om 19.00 uur een ontmoeting en gesprek heb met diverse leden van onze gemeente. Jong en oud. Die ontmoeting en dat gesprek vinden plaats in het kerkje aan de Voorstraat. En u bent eveneens uitgenodigd bij deze ontmoeting. Meeluisteren kan via kerkomroep.nl ( https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11125 ).

Jarigen.
Mw. J.A. Goossen - van Meer (26 juni)
Mw. D.U. Bijl - Caflisch (30 juni)
Mw. W.C. Zoutendijk – de Keijzer (7 juli)
Dhr. J. Poortvliet (9 juli)
Dhr. J.J.  van Oijen (9 juli) 
Van harte gefeliciteerd

Jubilea.
Dhr. en mw. Grever- Hund hopen op 3 juli hun 50 jarig huwelijk te vieren. Van harte gefeliciteerd.

Tenslotte.
In deze vreemde tijd zal de zomer met daarin voor velen de vakantieperiode, ook anders dan gewoonlijk worden ervaren. Dat dit toch een goede tijd zal mogen zijn. Hopelijk een tijd van recreatie, herschepping, in velerlei opzicht. Zowel naar lichaam als naar geest. 
Een hartelijke groet.
Ds. Henk van het Maalpad.


VAN DE KERKRENTMEESTERS.
Kerkbalans 2020.
Als vrijwillige bijdragen voor 2020 is het bedrag van € 77.196,=  toegezegd.
De stand van de ontvangen bijdragen is momenteel € 44.694,50. We zijn dus goed op weg! 
Maar we blijven een beroep op u allen doen om alert te zijn op het betalen van uw bijdragen.
We zijn vol vertrouwen dat ook in het lopend jaar iedereen de toegezegde bijdrage zal voldoen, en zijn dankbaar voor hen die dit al geheel of gedeeltelijk hebben gedaan!
Uw bijdrage kunt u overmaken onder vermelding op bankrekening NL61 RABO 0373 7258 92 ten name van de Protestantse Gemeente Halsteren / Nieuw Vossemeer, onder vermelding van ‘kerkbalans 2020’ en uw ‘volgnummer’. Dat vindt u op uw antwoordkaart.
Allen hartelijk dank.

Collectes.
Sinds half maart houden we onze kerkdiensten in de vorm van het kerkmoment: we komen niet bij elkaar, maar zijn op deze wijze via het internet toch met elkaar verbonden.
Wekelijks proberen we onze collectes te houden volgens het door de kerkenraad vastgestelde collecterooster. We vragen u daarbij uw giften over te maken op het bankrekeningnummer, met vermelding van de datum waarop uw gift betrekking heeft.
Inmiddels is daarvoor een totaalbedrag ontvangen van € 2.375,50. Zeer bemoedigend om dit bedrag te kunnen melden. We doen een beroep op u om deze bijdragen in de komende tijd vol te houden.
Het is bemoedigend om te merken dat u ook op deze wijze bijdraagt aan het gemeentewerk.
Allen hartelijk dank.
Uw giften kunt u overmaken op bankrekening NL61 RABO 0373 7258 92 ten name van de Protestantse Gemeente Halsteren / Nieuw Vossemeer, onder vermelding van ‘collecte voor zondag…..”
Ook als we weer samen kunnen komen in de kerk zal er 1 inzameling bij de uitgang worden gehouden, waarvan de opbrengst gelijkelijk wordt verdeeld over de 3 doelen van die zondag.
Aan hen die nog niet willen of kunnen komen vragen we hun giften per bank over te maken. 
Allen hartelijk dank.
Namens de kerkrentmeesters,
Ben van Weesep.

Namens de jongerendienst.
Wat leuk; 3 nieuwe starters bij de jongerendienst! Heel graag hadden we onze jongeren persoonlijk welkom geheten na een overstapdienst – maar helaas zullen we dat moeten uitstellen tot na de vakantie. Graag gaan we dan weer echt van start met het ‘jongerenmatinee’. Karola en ik gaan eerst goed nadenken hoe we dat veilig en gezellig kunnen doen, daar horen jullie binnenkort meer over. Voorlopig zijn jullie druk met de laatste weken op school af te ronden, en dan mogen jullie genieten van een heerlijke zomervakantie. Wij hopen jullie allemaal in september te mogen begroeten, in het Kreekhuis of in de Baak. Wij zorgen dan voor drinken met iets lekkers en gaan jullie alles vertellen over onze nieuwe plannen. Samen met de leiding hebben we dan een groep van 12 jongeren. Wij hebben gelukkig de hele zomer nog om na te denken over een corona veilige jongerendienst!

Alle jongeren van onze gemeente; alvast een hele fijne vakantie en graag zien we jullie allemaal terug in september voor een nieuw seizoen jongerenmatinee!
Groeten,
Karola en Muriel.

KOPIJ KERKBLAD.
Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor vijf weken zal gelden en op donderdag 9 juli verschijnt, insturen vóór vrijdag 3 juli bij Lucy Moerland, e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl tel. 683295.
 
terug
 
 

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 15-09-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Nieuw-Vossemeer
datum en tijdstip 07-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 20-10-2020 om 20.00 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 17-11-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Nieuw-Vossemeer
datum en tijdstip 02-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Berichten voor de website?
Laat het ons weten! e-mail naar: pghanv@gmail.com
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.