PKN
Protestantse Gemeente te Halsteren / Nieuw Vossemeer
 
Diaconie Diaconie

College van Diakenen
Alle diakenen binnen de protestantse gemeente Halsteren &  Nieuw Vossemeer, vormen samen het College van Diakenen ("de diaconie") en zijn tevens lid van de gemeenschappelijke kerkenraad.

Vaak wordt diaconaat in een adem met pastoraat genoemd. Met pastoraat bedoelen we de zorg voor het geestelijk welzijn, het geloofsleven. Echter, dat is meer het werk van de predikant of ouderling. Een diaken geeft bijstand in fysieke, materiële en sociale noden. Diaconaat is vooral praktisch; je helpt met je handen, ogen en oren en doet dat waar nodig is. Je komt op voor rechten van mensen in de knel; kortom het “maatschappelijk werk” van de kerk.

De ambtelijke taak van de diakenen wordt, tijdens de wekelijkse vieringen en in de avondmaals-diensten zichtbaar,  in het verzorgen van de collecten en de Tafel.

In praktische zin onderscheiden we de volgende vormen van dienstverlening en diaconale activiteiten:
- Het gemeentediaconaat; de directe en indirecte ondersteuning  aan leden binnen de kerkelijke
  gemeenschap.
- Het binnenlands diaconaat; de aandacht voor de naaste binnen de stadsgemeente en in de regio,
  bijvoorbeeld het (financieel) ondersteunen van diverse projecten en organisaties, zoals de regionale
  voedselbank St. Goed Ontmoet.
- Het werelddiaconaat; waarmee de ZWO-commissie zich voornamelijk bezig houdt en waarin de
  diaconale projecten elders in de wereld (financieel) ondersteund worden.
 

Voorbeelden  van diaconaat in de dorpen Halsteren en Nieuw Vossemeer, zijn activiteiten voor ouderen en jongeren, persoonlijke ondersteuning van kerkleden, de kerkautodienst,  de wekelijkse bloemengroet, de attenties bij verjaardagen en jubilea, de jaarlijkse kerstattenties, het frequent overleg met werkgroepen  van de katholieke parochies, het inzamelen van kleding voor “Sam-kledingactie”, info over diaconale vakantieweken en contact met gemeentelijke en regionale (hulpverlenings)instanties.

Men kan bij de diaconie informatie krijgen over alle bovenstaande activiteiten, enz.


 

terug
 
 

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 15-09-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Nieuw-Vossemeer
datum en tijdstip 07-10-2020 om 10.30 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 20-10-2020 om 20.00 uur
meer details

Vergadering kerkenraad
datum en tijdstip 17-11-2020 om 20.00 uur
meer details

Inloopochtend Nieuw-Vossemeer
datum en tijdstip 02-12-2020 om 10.30 uur
meer details

 
Berichten voor de website?
Laat het ons weten! e-mail naar: pghanv@gmail.com
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.