Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer. De raad draagt gezamenlijk en individueel de verantwoording voor het geestelijke en praktische leven van de gemeente. 
Lees meer 

Leden kerkenraad

De kerkenraad bestaat momenteel uit 2 voorzitters, 1 predikant, 4 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen. 
Lees meer 

Werkgroepen

In onze gemeente zijn een aantal werkgroepen aktief, niet zozeer gericht op activiteiten, maar belast met andere taken.
Lees meer