College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de kerkelijke gelden, goederen en bezittingen in algemene zin, voorzover niet van diaconale aard. Hieronder valt ook de exploitatie van de beide kerkgebouwen, De Baak en Het Kreekhuis. Op dit moment zijn de voorzitter en penningmeester van het college in het ambt van ouderling bevestigd en lid van de kerkenraad. 
Lees meer 

Financien

Tot de financiele taken van het college behoren de organisatie van de jaarlijkse actie kerkbalans, van de collectes, het beheer van giften en legaten voor het kerkenwerk en het beheer van het vermogen. Op de volgende pagina vindt u onze jaarcijfers. Voor ANBI-informatie klikt u hier: ANBI
Lees meer 

Begraafplaats

De Protestantse Gemeente Halsteren-Nieuw-Vossemeer beschikt over twee begraafplaatsen. In Halsteren is de begraafplaats gevestigd aan de Kromstraat en in Nieuw-Vossemeer ligt de begraafplaats rond de kerk.

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van beide begraafplaatsen van onze kerk. Dit omvat, naast de zorg voor het begraven en het onderhoud, onder andere het financiële beheer en de administratie van de graven. Grafrechten worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar, waarna verlenging mogelijk is. Wordt een grafrecht niet meer verlengd, dan heeft de beheerder het recht om het graf te “ruimen”. Inmiddels zijn van een groot aantal graven de grafrechten verlopen. Hoewel de administratie daarvan zo goed mogelijk wordt bijgehouden, blijken van een aantal graven de gegevens van de rechthebbenden/ nabestaanden niet meer actueel te zijn, vanwege bijv. verhuizing, overlijden, e.d.
Wij willen uit oogpunt van zorgvuldigheid een uiterste poging doen om nabestaanden te achterhalen om hen in de gelegenheid te stellen het grafrecht te verlengen of afstand te doen en eventueel het gedenkteken te (laten) verwijderen. Daartoe worden bij de betreffende graven bordjes geplaatst en worden oproepen geplaatst op het mededelingenbord op de begraafplaatsen.
 
Lees meer 

Historie begraafplaats Halsteren

Een oase van rust.

Door de bijzondere sfeer en inrichting maken begraafplaatsen vaak de indruk alsof de tijd heeft stilgestaan. 

                              

Happy Stones.       
Op de Protestantse Begraafplaats aan de Kromstraat te Halsteren liggen in een mandje Happy Stones, steentjes die zijn beschilderd met hartjes, bloemetjes en een toepasselijke tekst.
Het initiatief is van Ria Jeroense die de steentjes beschildert, lakt (zodat de verf niet afgeeft), in een mandje doet en bij de ingang nabij “de boom die alles ziet” neerzet.
Bezoekers mogen kosteloos een steentje uit het mandje pakken en die op het graf van een dierbare leggen. Zo lang er vraag naar is wordt het mandje met steentjes aangevuld.
                                   
                           

Lees meer 

Kerkelijk Bureau

Op het Kerkelijk Bureau wordt de plaatselijke ledenadministratie van de Protestantse Gemeente van Halsteren en Nieuw-Vossemeer bijgehouden.

 

Lees meer 
Van harte gefeliciteerd

Verjaardagfonds

In zowel Halsteren als Nieuw-Vossemeer zorgt een kleine groep gemeenteleden ervoor dat gemeenteleden op hun verjaardag een felicitatie namens onze kerkgemeenschap ontvangen.
Lees meer 

Privacybeleid

De Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer heeft het beleid ten aanzien van privacy vastgelegd in een privacyverklaring.
Lees meer 

De Baak/Het Kreekhuis

De Baak, achter de Sint-Martinuskerk en Het Kreekhuis naast het Kerkje aan de Voorstraat zijn twee (kleine) gebouwen, waar vergaderingen en allerlei kerkelijke activiteiten worden gehouden.
Lees meer