Samen!

Wat doet de diaconie?

Onder diaconaat wordt verstaan het geven van bijstand bij fysieke, materiele en sociale noden.
Diaconaat is vooral praktisch; je helpt met je handen, ogen en oren en doet dat waar nodig is. Je komt op voor rechten van mensen in de knel.

 
Lees meer 

Diaconaat in het dorp

Voorbeelden van diaconaat in de dorpen Halsteren en Nieuw Vossemeer.  
Dit zijn activiteiten voor ouderen en jongeren, persoonlijke ondersteuning van kerkleden, de kerkautodienst, de wekelijkse bloemengroet, de attenties bij verjaardagen en jubilea, de jaarlijkse kerstattenties, het frequent overleg met werkgroepen van de katholieke parochies, het inzamelen van kleding voor “Sam's kledingactie”, info over diaconale vakantieweken, werkgroep 'Aandacht voor Elkaar' en contact met gemeentelijke en regionale (hulpverlenings) instanties.

Lees meer 

Inzameling

Gereedschap, brillen, postzegels en mobiele telefoons worden nog steeds gevraagd. Lever ze in!!
Lees meer