Contactinformatie

Website
https://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/

Scriba: mevr. G. Ros-Peters, tel. (0164) 230588 / (06) 12228651,
e-mail: scribapghnv@gmail.com 

Kerkenraad
Voorzitters:  dhr. M.L. en mevr. M.H.B. Vooijs,
tel. (0164) 684004, e-mail: vooijsmail@kpnmail.nl

Predikant:
Vacant

Pastorale ouderlingen
Mevr. G. Ros – Peters, tel. (0164) 230588, e-mail: gearos@home.nl
Mevr. P. van Ooijen-Van Wingerden, tel. (06) 12911495 e-mail: plonievanooijen@msn.com
Mevr. L. Strating, e-mail: lstrating@kpnmail.nl 

Diakenen
Voorzitter/penningmeester: dhr. J.A. van Staalduinen, tel. (0164) 630149,
e-mail: staalduinen1914@gmail.com
Secretaris: mevr. R. van de Graaf, tel. (06) 41156577,
e-mail: vivace.lepelstraat@gmail.com
Mevr. L. Rozendaal, tel. (0164) 682581, e-mail: nchrozendaal@gmail.com

Kerkrentmeesters
Voorzitter: Dhr. G.J. Bijleveld, tel. (0166) 677678, e-mail: g.bijleveld@planet
Penningmeester: Dhr. B.A. Klazema, tel. (0164) 683031,
e-mail: bernardklazema@gmail.com
Lid: Dhr. R.J. Ros, Westerland 24, tel. (0164) 230588, tel. (06) 51557471, e-mail: rj.ros@home.nl 


De Baak, Halsteren
achter de Sint- Martinuskerk
beheerder: mevr. M. van Dijke - van Thillo
Reserveren gebruik De Baak: mevr. E. Botterweck-Bouma, tel. (06) 58959620
e-mail: botterweckesther@gmail.com 

Begraafplaats Halsteren
contactpersoon: dhr. R. Jeroense, tel. (06) 12513334, e-mail: rinus.jeroense@kpnmail.nl
Begraafplaats Nieuw- Vossemeer
contactpersoon:
dhr. R. Jeroense, tel. (06) 12513334, e-mail: rinus.jeroense@kpnmail.nl

Bloemengroep Halsteren
contactpersoon:
mevr. R. van Zwieten, tel. (0164) 686460, e-mail: g.van.zwieten@kpnplanet.nl

Diakenen (College van)
Voorzitter/penningmeester: dhr. J.A. van Staalduinen, tel. (0164) 630149,
e-mail: staalduinen1914@gmail.com
Secretaris: mevr. R. van de Graaf, tel. (06) 41156577, e-mail: vivace.lepelstraat@gmail.com
Mevr. L. Rozendaal, tel. (0164) 682581, e-mail: nchrozendaal@gmail.com
Administrateur: mevr. C. Menheere, tel. (0166) 652353, e-mail: cmenheere@zeelandnet.nl
Bankrekening NL93 ABNA 04874.27.572 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Halsteren/Nieuw-Vossemeer

Jeugdzaken, contactpersoon
Mevr. M. Vooijs, tel. (0164) 684004, e-mail: vooijsmail@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau Dhr. C. Ton, tel. (0164) 683440, e-mail: cton@home.nl

Kerkrentmeesters (College van)
Voorzitter: Dhr. G.J. Bijleveld, tel. (0166) 677678, e-mail: g.bijleveld@planet
Secretaris/Penningmeester: Dhr. B.A. Klazema, tel. (0164) 683031,e-mail: bernardklazema@gmail.com
Lid: Dhr. R.J. Ros, Westerland 24, tel. 0164 230588, tel. (06) 51557471, e-mail: rj.ros@home.nl 
Administrateur: Mevr. L. van der Houwen, e-mail: pgthnv@gmail.com
Bankrekening NL 61 RABO 0373 7258 92 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer
Postadres: 't Lindeke 26, 4661 HN Halsteren

Kindernevendienst Halsteren
contactpersoon: mevr. M. van Dijke-Leemreijze, tel. (0166) 602072,
e-mail: mirandavd@zeelandnet.nl

Kindernevendienst Nieuw-Vossemeer
contactpersoon: mevr. C. Schults-van Goch, tel. (0167) 572810,
e-mail: cl.schults-goch@zeelandnet.nl

Kosters
Halsteren

Dhr. W. Bos tel. (06) 11048579, e-mail: wimdos@home.nl
Mevr. R. van Zwieten, tel. (0164) 686460, e-mail: g.van.zwieten@kpnplanet.nl
Mevr. E. Botterweck-Bouma, tel. (06) 58959620, 
e-mail: botterweckesther@gmail.com 
Mevr. A. Tuynman, tel. (0164) 687259, e-mail: a.tuynman@gmail.com

Nieuw-Vossemeer
contactpersoon: 

Het Kreekhuis, Nieuw Vossemeer
achter de Kerk aan de Voorstraat.
contactpersoon: dhr. J. Keijzer tel. (0167) 502593
e-mail: sjaakengerdakeijzer@hotmail.com

Martinus Cantorij


Oppasdienst Halsteren vacant

Organisten
Halsteren

Dhr. E. de Goffau tel. (0166) 604058, e-mail: ecdegoffau@yahoo.com
Nieuw-Vossemeer
Dhr. J. Heuseveldt  (coördinator: dhr. J. Keijzer tel. (0167) 502593) 
e-mail: sjaakengerdakeijzer@hotmail.com

Ouderensoos
Mevr. P.M. van Staalduinen, tel. (0164) 630149, e-mail: staalduinen1914@gmail.com

Pastorale Raad
Mevr. G. Ros – Peters, tel. (0164) 230588, e-mail: gearos@home.nl
Mevr. P. van Ooijen-Van Wingerden, tel. (06) 12911495
e-mail: plonievanooijen@msn.com
Mevr. L. Strating, e-mail: lstrating@kpnmail.nl   

Preekvoorziener
Mevr. Toke Knook,
tel. (0166) 664322  e-mail: preekvoorzieningpghnv@gmail.com

Rond de Kerken
U kunt een abonnement op dit blad nemen door u aan te melden bij:
Mevr. P. van Herel-van Sprang, tel. (0164) 251127
email: ronddekerkendigitaal@protestantsekerkbergenopzoom.nl
Kopij voor Rond de Kerken: sturen naar Lucy Moerland, 
e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl  tel. (0164) 683295

Sint-Martinuskerk, Reserveren en verhuur
Dhr. R.J. Ros, tel. (06) 51557471, e-mail: rj.ros@home.nl 

Verjaardagsfonds Halsteren
contactpersoon: mevr. I. Vos, tel. (0164) 681945, e-mail: inavos@hetnet.nl

Verjaardagsfonds Nieuw-Vossemeer
contactpersoon: mevr. J. Aarts, tel. (0167) 503313, e-mail: apraarts@home.nl

Videoteam
Dhr. J. KleinJan
Dhr. H. Moerenhout
Dhr. M. Vooijs, tel. (0164) 684004, e-mail: vooijsmail@kpnmail.nl
Dhr. M. de Jong

Werkgroep liturgie
contactpersoon:
dhr. J.J. Zoutendijk, tel. (0164) 856629,
e-mail: jo-en-wijna@ziggo.nl

Werkgroep oecumene
contactpersoon: dhr. B.A. Klazema, tel. (0164) 683031,
e-mail: bernardklazema@gmail.com

Werkgroep Vorming en Toerusting
contactpersoon: vacant

ZWO
Voorzitter:
dhr. B. den Hollander, tel. (0164) 687119,
e-mail: bas.denhollander@home,nl 
Secretaris: mevr. L. Rozendaal, tel. (0164) 682581,
e-mail: nchrozendaal@gmail.com
Bankrekening: NL57 RABO 0118818015 t.g.v. diaconie, inzake de ZWO

terug

Agenda

Open Kerk

za 02 jul 2022 om 11.00 uur

Ouderensoos

di 05 jul 2022 om 13.30 uur

Fiets-driedaagse Steenbergen

750 jaar “van kerktoren naar kerktoren” In het kader van 750 jaar Steenbergen en 750 jaar KerkZijn in Steenbergen zijn de handen ineen geslagen om dit jaar het thema ‘van kerktoren naar kerktoren’ aan de avondfiets 3-daagse te koppelen. Elke dag wordt er gestart vanuit de Gummaruskerk in Steenbergen en vanuit een andere kerk in één van de kernen. Het kerkje aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer zit op de route en zal op dinsdag 28 juni van 18.00 tot 22.00 uur geopend zijn.


Contact

Scriba: Gea Ros-Peters
tel. (0164) 230588 / (06) 12228651
e-mail: scribapghnv@gmail.com 
Contactpagina ..


Website bijdrage

Berichten voor de website aanleveren of wijzigingen doorgeven? Mail dan naar: pghanv@gmail.com

Martinusgesprek

Een online interview met ds. Henk van het Maalpad. Hij is vanaf 17 april met emeritaat en heeft op zondag 1 mei in een kerkdienst afscheid genomen van onze gemeente. 
Te zien via You Tube “Martinus gesprek Halsteren”. 

Test