Test

Pastorale Raad

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven.

 
Lees meer 

Wijkteams

De wijkbezoekers onderhouden de contacten met gemeenteleden. Natuurlijk in de eerste plaats ouderen en zieke gemeenteleden, maar ook bij jubilea en bijzondere verjaardagen. 
Lees meer 

Overlijden

Bij overlijden van een gemeentelid kunt u contact opnemen met de predikant of de pastorale ouderling. 
 
Lees meer 

Avondmaal

Maandelijks vieren we het Heilig Avondmaal in onze kerken. Voor gemeenteleden die niet (meer) in de gelegenheid zijn om deel te nemen op de zondagmorgen kunnen het Avondmaal thuis ontvangen.
Lees meer 

Geboorte en dopen

Bij de geboorte van een kindje ontvangt de kerkenraad hiervan graag bericht. In de eerstvolgende kerkdienst lichten wij de gemeente over de geboorte in.
Lees meer 

Huwelijk

Trouwlocaties: De Sint-Martinuskerk in Halsteren en het Kerkje aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer.
Lees meer